Környezeti politika

Vállalatunk fő törekvése, hogy Magyarországon vezető pozíciót töltsön be az egészséges és magas minőségű tejtermékek értékesítése és forgalmazása területén, azzal az átfogó céllal együtt, hogy a környezetet minél kevésbé terhelje. A Társaság vezetése tudatában van annak, hogy hosszú távú céljai eléréséhez a környezettudatos magatartás kialakítása és fejlesztése alapvető követelményt jelent. A versenyképesség megőrzése, további javítása érdekében összhangot teremt gazdasági és környezetvédelmi tevékenységei között.

Környezeti politika

Vállatunk megtesz mindent a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés és a környezetszennyezés megelőzése érdekében. A számunkra munkát végző szervezeteknél törekszünk a környezeti szempontok erősítésére.

Alapvető, hosszú távú környezeti céljaink a következők:

  • A vállalat környezetében élő lakossággal megfelelő kapcsolat kialakítása, szempontjaik lehetőségekhez mérten történő figyelembe vétele./ tevékenységünkkel ne zavarjuk a lakosságot
  • Az energiaforrások és a vízbázis takarékos felhasználása.
  • Üzemvitelünk biztonságát folyamatosan növeljük, hogy megelőzzük a havária eseteket.
  • Munkatársaink szakmai és környezetvédelmi ismereteinek fejlesztése fontos szerepet játszik a környezetvédelmi szemléletmód meghonosításában, ezért törekszünk az ez irányú fejlődésük elősegítésére.
  • Részt vállalunk a hazai környezetvédelmi törvényalkotási-véleményezési folyamatban.
  • Különös figyelmet fordítunk a környezetvédelemmel, illetve a környezetközpontú irányítással kapcsolatos információáramlás megszervezésére, a hatóságok és a közvélemény tájékoztatására szolgáló rendszerek hatékony működtetésére.
  • Partnereink (Pl. külső vállalkozók) bevonása
  • A vonatkozó környezeti tényezők védelme, a környezeti hatások csökkentése
  • Törekvéseink megvalósítása érdekében céljainkat időszakosan kitűzzük, és cselekvési programokat állítunk össze a megvalósítás támogatására.

A Társaság vezetése elkötelezetten támogatja Környezeti Politikájának megvalósítását, biztosítja a szükséges erőforrásokat, a környezetgazdálkodás jogi és egyéb előírások teljesítése mellett környezetvédelmi tevékenységét folyamatosan továbbfejleszti.